Wybory dziekana na WTiICH

15.04.2016 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym  w Bydgoszczy odbyły się wybory dziekana na kadencję 2016/2020. Już w pierwszej turze na dziekana została wybrana Pani Prof. UTP, dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, która w poprzednich dwóch kadencjach pełniła funkcje prodziekana ds. studenckich.

Pani Dziekan– elekt stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina technologia chemiczna) uzyskała na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w 2005, tytuł doktora habilitowanego uzyskała na tym samym wydziale w 2013 r.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1986 rozpoczeła pracę w Zakładzie Technologii Polimerów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich) kolejno jako stażysta, samodzielny chemik, specjalista naukowo-techniczny i adiunkt i profesor. Jest promotorem 45. prac inżynierskich i magisterskich oraz promotorem w przewodzie doktorskim. Badania naukowe prowadzi w zakresie modyfikacji fizycznej polimerów  tworzyw polimerowych oraz polimerowych materiałów kompozytowych i nanokmpozytów.