Wybory prorektorów

18 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prorektorów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020. Na funkcję prorektorów wybrani zostali:

dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. nauki

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski – prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą

dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. organizacji i rozwoju.