Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jedną z 5 uczelni na świecie wspieranych przez Nokię

Współpraca między UTP a firmą NOKIA zacieśnia się. W zeszłym tygodniu Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki gościł przedstawiciela firmy NOKIA z Kanady. W wyniku rozmów wydział otrzymałzgodę na wykorzystanie laboratoriów firmy NOKIA w procesie dydaktycznym.W ten sposób staliśmy się jako Uniwersytet jedną z 5 uczelni na świeciewspieranych w ten sposób przez firmę NOKIA.Nokia