UTP-Assistant, czyli niesamowity projekt studentów

Jeśli chcesz, by coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam. Grupa studentów z naszej uczelni chyba wzięła sobie tę prawdę do serca i pod opieką wykładowców stworzyła zintegrowany system informacji, czyli UTP-Assistant. Projekt ten ze względu na swoją innowacyjną formułę i zastosowanie został zaprezentowany dziennikarzom na zorganizowanej dzisiaj, tj. 28.06.2016 r. konferencji prasowej.

UTP-Assistant to spontaniczne przedsięwzięcie studentów naszej uczelni, skierowane do młodszych roczników w myśl idei “studenci dla studentów”, dla których zakres obowiązkowych przedmiotów na studiach był niewystarczający. Opiekę nad całokształtem tej inicjatywy sprawowała młoda kadra wykładowców UTP.

 

Czym jest UTP-Asisstant?

UTP-Assistant to złożone przedsięwzięcie, dla którego wprowadzono spójny system oznaczeń i nawigacji w obrębie kampusów UTP.
Podstawowym celem projektu jest ułatwienie poruszania się studentom, pracownikom, oraz gościom po uczelni, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Elementy projektu:

 • Panel dotykowy (Aktualnie wdrożono 1 panel na kampusie przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, drugi jest w trakcie budowy. Docelowo planuje się wprowadzenie takich rozwiązań przy każdej portierni na wszystkich kampusach UTP).
 • Aplikacja mobilna (webowa) skanująca kody QR i odpowiadająca funkcjonalności panelu dotykowemu.
 • Tabliczki z kodami QR ułatwiające nawigację wewnątrz budynków z wykorzystaniem smartfonu.
 • Drogowskazy oraz inne oznaczenia (tabliczki na salach, aulach, gabinetach), spójne z kolorystyką wprowadzoną dla wszystkich budynków kampusu UTP.
 • Kalendarz UTP umożliwiający przeniesienie planu zajęć, aktualnych wydarzeń do kalendarza Google.

Funkcjonalność panelu/aplikacji webowej:

 • Prezentowanie rozkładu jazdy (zsynchronizowanego z bydgoskim ITS) dla przystanków w obrębie kampusów UTP.
 • Oznaczenie miejsca położenia użytkownika i podstawowych punktów nawigujących na mapie (np. toalet, ksero, szatni, AED).
 • Prezentowanie wydarzeń na uczelni (pasek news) z możliwością prowadzenia do konkretnego miejsca, w którym dane wydarzenie się odbywa.
 • Wyszukiwanie pracownika, pomieszczenia, wydarzenia. Pokazywanie szczegółowych informacji (planu zajęć, godzin konsultacji, informacji o ewentualnej nieobecności pracownika, np. urlop).
 • Prowadzenie do gabinetu pracownika lub wybranej pozycji z planu zajęć.
 • Skanowanie legitymacji studenta, dostarczanie informacji o przewidzianym dla niego planie zajęć wraz z możliwością prowadzenia do danych pokoi.
 • Wyszukiwanie przy użyciu pseudonimów pracowników oraz potocznie przyjętych przez społeczność akademicką nazw pomieszczeń.

Uczestnicy projektu:

Zespół projektowy to 14 studentów: sześcioro z kierunku Informatyka Stosowana z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki (Paweł Lewandowski, Eryk Lepszy, Tomasz Zabłocki, Szymon Bogusławski, Tomasz Domański, Mikołaj Komisarek), ośmioro z kierunku Architektura Wnętrz z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Agata Świderek, Barbara Walczak, Paula Kubala,Paulina Klimek, Magda Samełko, Alicja Wysocka, Oliwia Gruszka, Mikołaj Lubczyński).

Zespół prowadzony przez dr. inż. Damiana Ledzińskiego (WTIiE) i mgr inż. Sandrę Śmigiel (WTIiE), przy wsparciu dr. Piotra Tołoczko (WBAiIS), mgr. Krzysztofa Rychławskiego (WBAiIS), mgr. Jakuba Wawrzaka (WBAiIS), dr. inż. Mariusza Aleksiewicza (Dział Informatyki), mgr. inż Piotra Soboty (Dział Informatyki), mgr. inż. Łukasza Dobosiewicza (Dział Informatyki), mgr. inż Pawła Jaworskiego (Dział Informatyki), mgr. inż. Macieja Kotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej), mgr. inż. Pawła Maćkowiaka (Wydział Inżynierii Mechanicznej).

Od strony władz uczelni projekt wspierali: Kanclerz mgr inż. Krystyna Nowak oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński.

Inne informacje:

 • Projekt z założenia był niskobudżetowy. Jedyne koszty to zakup elementów panelu i jego obudowy (ok 5000zł) oraz koszty wydruku tabliczek i drogowskazów. Utrzymanie projektu nie wymaga dodatkowego etatu.
 • System wykorzystuje inne systemy i bazy danych uczelni. Pobiera dane przede wszystkim z systemów USOS i ERP. Został tak zaprojektowany, aby być źródłem danych dla innych systemów projektowanych w przyszłości.
 • Prezentacja systemu i uroczyste odsłonięcie panelu miały miejsce w czasie obchodów Święta Uczelni. Projekt prezentowany był przed rektorami uczelni technicznych w ramach KRPUT i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zebranych.
 • System jest obecnie testowany, aby na 1 października 2016 r. być gotowy na przyjęcie nowych studentów.
 • Na realizację projektu składa się m.in. 3 miesiące ciężkiej pracy, 5300 godzin pracy studentów i prowadzących, 45000 linii kodu napisanych programów, 160 litrów wypitej kawy.

Korzyści:

 • Studenci uczestniczący w projekcie w znaczący sposób podnieśli swoje kwalifikacje oraz umiejętności pracy zespołowej.
 • Uczelnia (społeczność akademicka) otrzymuje system ułatwiający poruszanie się po kampusach uczelni.
 • Region i rynek pracy zyskuje wykwalifikowanych pracowników.

 Media o UTP-Assistant:

Dostęp do UTP-Assistant:

 

 IGP6203 www