Czekamy na Twoje dokumenty!

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP (rekrutacja podstawowa)!

Informujemy, że dnia 14.07.2016 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie klasyfikacyjne.

Sprawdź swój status na indywidualnym koncie pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to - w terminie: od 15 lipca do 26 lipca 2016 r. złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )

Punkt Rekrutacyjny: Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz (Fordon) czynny w godzinach 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 29.07.2016 r. do godz. 12.00

Wyniki będą dostępne pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).