Informacja o wprowadzeniu w UTP stopni alarmowych

Informuję społeczność akademicką UTP, że Prezes Rady Ministrów, swym zarządzeniem Nr 96 z dnia 19 lipca 2016 r., wprowadził w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 roku, na całym terytorium RP, pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP ). Treść ww. zarządzenia oraz wynikający z niego wykaz zalecanych czynności do wykonania, przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wyciąg z dokumentów normatywnych dotyczących stopni alarmowych – w załączeniu.

Osoby funkcyjne, odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych, zobowiązuję do bezwzględnego ich wykonywania i bieżącego informowania mnie o spostrzeżeniach wymagających reakcji władz Uczelni.

Kanclerz

mgr inż. Krystyna Nowak

Informacja o wprowadzeniu w UTP stopni alarmowych

UTP - stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP - zakres czynności

Wysiąg z ustawy o działaniach antyterorystycznych

Zarządzenie nr 96 PRM z 19 lipca 2016- stopnie alarmowe