SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia

Wydział Inżynierii Mechanicznej prowadzi projekt w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ pt. "SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy”

 

 

którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 150 studentów, trzech kierunków studiów stacjonarnych I stopnia (mechaniki i budowy maszyn, transportu oraz inżynierii odnawialnych źródeł energii) Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, poprzez objęcie programem stażowym u pracodawców wzmacniającym/nadającym kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Projekt obejmuje płatne staże jedno- i trzymiesięczne w kraju, jak i zagranicą (wszystkie w wymiarze 120h/miesiąc).

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie V.2016-XI.2017, a całkowita kwota projektu wynosi 772 717,56 złotych.

Kierownikiem projekt jest dr hab. inż. Janusz Musiał.

wim projekt