śp. Aniela Rybicka

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła śp. Aniela Rybicka ceniony i szanowany pracownik kwestury, wieloletnia Zastępca Kwestora.

Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia w imieniu Senatu, pracowników i studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich składa Rektor UTP w Bydgoszczy

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 września 2016 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym Rzymskokatolickim Bydgoszcz-Bielawki, ul. al. Kard. St. Wyszyńskiego 1 

nekrolog Rybicka