Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechaniczej

Wydział Inżynierii Mechanicznej zaprasza na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017. Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

Szczegółowe informacje dla kandydatów oraz wykaz dokumentów dostępne są na stronie www.utp.edu.pl zakładka: Rekrutacja / studia III stopnia. Dokumenty można składać do 21 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (bud. 2.3, pok. 202), tel. 52 340 82 48

Rozmowa kwalifikacyjna - 23 września 2016 r.

Ogłoszenie wyników - 26 września 2016 r.