Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

5 października 2016 r. o godz. 11:00 w Auditorum Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, UTP zainaugurował nowy rok akademcki 2016/2017.

Zachecamy do obejrzenia relacji TVP3 Bydgoszcz http://bydgoszcz.tvp.pl/27221413/utp-z-nowym-rokiem-stawia-na-innowacyjne-projekty

 

 Wykład inauguracyjny, pt. Krótko o innowacjach - czyli wiedza jako towar rynkowy, wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Kula. Poniżej przedstwaiamy biogram Pana Profesora.

Prof. dr hab. inż. Piotr Kula

prof kulaDyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ. W kadencji 2012-2016 Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Innowacji

Działalność naukowa prof. Piotra Kuli dotyczy problemów inżynierii powierzchni, poczynając od tribologii, przez badania struktur i właściwości warstw powierzchniowych, po najnowsze osiągnięcia w dziedzinie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz nanotechnologii. Dorobek publikacyjny obejmuje 3 monografie, 279 artykułów naukowych i naukowo-technicznych, 27 patentów i 19 niepublikowanych raportów oraz sprawozdań z prac badawczych. Stworzył silny zespół naukowo badawczy rozpoznawalny w kraju i za granicą jako Łódzka Szkoła Inżynierii Powierzchni. Wypromował 16 doktorów nauk technicznych.

Dorobek wdrożeniowy prof. Piotra Kuli to ponad 20 kompleksowych, nowoczesnych i oryginalnych procesów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej dla zakładów przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, taboru kolejowego, urządzeń okrętowych i urządzeń chłodniczych. Ważnym aplikacyjnym zespołu kierowanego przez prof. Kulę jest zrealizowanie we współpracy z polsko-amerykańską spółką koncernu SECO/WARWICK projektu, który pozwolił wdrożyć do produkcji proekologiczne, wysoko wydajne urządzenia nowej generacji do utwardzania powierzchniowego elementów przekładni i wtryskiwaczy dla potrzeb światowej motoryzacji. Profesor odkrył możliwości zarodkowania i wzrostu grafenu na ciekłym podłożu, co pozwoliło na stworzenie w skali przemysłowej nowego unikatowego w skali światowej produktu grafenowego - High Strength Metallurgical Graphene® (HSMG®) - materiału 2D o unikatowych właściwościach mechanicznych i funkcjonalnych bliskich teoretycznym właściwościom laboratoryjnego prototypu grafenu, którego twórcy – Geim i Novosielov uhonorowani zostali w roku 2010 Nagrodą Nobla.

Prof. Piotr Kula jest wizjonerem i kreatorem działań proinnowacyjnych oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Był inicjatorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. - pierwszej w Polsce spółki celowej Uczelni, powołanej celem komercjalizacji technologii wytworzonych w murach Uczelni i budowania współpracy między sferą nauki i biznesu. Profesor, stworzył pionierski system regulujący sprawy praw do własności intelektualnej pomiędzy twórcami technologii, uczelnią, a biznesem. Profesor Piotr Kula jest jednym z założycieli i głównym udziałowcem hartowni usługowej Hart-Tech Sp. z o.o., w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu. Firma powstała w 2010 roku. Działa w zakresie świadczenia usług obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej dla firm z branży produkcji elementów wykonanych ze stali, głównie dla firm motoryzacyjnych, lotniczych i kolejowych z Polski i Niemiec. Pośrednio przez podwykonawców obrabiane elementy w Hart-Tech Sp. z o.o. trafiają do odbiorców z całego Świata, głównie z Europy i Ameryki Północnej. Specjalizacja firmy to świadczenie innowacyjnych usług w nowoczesnych technologiach nawęglania próżniowego (FineCarb®, PreNitLPC®), azotowania niskociśnieniowego (FineLPN®) oraz hartowania próżniowego. Profesor Kula jest współautorem patentów krajowych, europejskich i USA, na technologie: FineCarb®, PreNitLPC®, FineLPN®, które są wykorzystywane w 81 urządzeniach, w 19 krajach, na całym świecie. Z kolei lokowaniem na rynku światowym grafenu metalurgicznego wysokiej wytrzymałości zajmuje się spółka AGP (Advanced Graphene Products) – kolejny spin-off Politechniki Łódzkiej założony również z inicjatywy profesora Piotra Kuli.

Prof. Kula jest Członkiem Założycielem i obecnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Jest również członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN.

---

 Program uroczystości

  • Hymn Państwowy
  • Powitanie gości
  • Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora
  • Gaude Mater Polonia
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Gaudeamus igitur
  • Wystąpienie gości
  • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom
  • Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. inż. Piotr Kula: Krótko o innowacjach – czyli wiedza jako towar rynkowy

Oprawa muzyczna uroczystości

Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego pod dyrekcją mgr Agnieszki Sowy

Msza inauguracyjna

odbędzie się 2 Października 2016 r. o godz. 13.00 w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5, (Fordon).

Patronat medialny

logopik kolor

Transmisja na żywo

Inaugurację roku akademickiego 2016/2017 w dniu 5 października 2016 r. o godz. 11:00 można było obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej:

http://tv.utp.edu.pl

platon logo