Młodzi zdolni z UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy kolejny raz może pochwalić się sukcesami naukowymi, które odnoszą jego studenci i absolwenci. Niewątpliwie ich osiągnięcia docenione w ogólnopolskich konkursach budują prestiż i renomę uczelni.

 8 listopada 2016 r., na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa ogólnopolskiego „Konkursu PZPTS na najlepszą pracę doktorską i dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych” organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Z pośród wielu nadesłanych prac z całej Polski, do finału zostały zakwalifikowane po dwie prace w każdej kategorii:
W kategorii prace doktorskie:

  • dr inż. Anna Kundys „Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej” (Politechnika Warszawska)
  • dr Kamila Sałasińska „Kompozyty polimerowe z napełniaczami pochodzenia roślinnego otrzymywane z materiałów odpadowych” (Politechnika Warszawska)

W kategorii prace magisterskie/inżynierskie:

  • mgr inż. Ilona Góral „Badanie właściwości mechanicznych laminatów” (Politechnika Wrocławska)
  • inż. Filip Sieracki „Algorytm do określania wymaganego ciśnienia wtrysku w gnieździe formy wtryskowej” (Mechaniczna Inżynieria Tworzyw, Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP).

Podczas gali uczestnicy konkursu przedstawili swoje prace w formie prezentacji multimedialnej. Na ich podstawie Jury wyłoniło zwycięzcę. Jest nim Filip Sieracki. Absolwent pierwszego rocznika kierunku Mechaniczna Inżynieria Tworzyw na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Praca pana Filipa powstała z Zakładzie Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy, a jej promotorem był dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. nadzw. UTP.

Kolejnym powodem do dumy dla naszej uczelni są sukcesy innych absolwentów, Michała Murawskiego i Kacpra Sutego. Są oni laureatami podobnego konkursu, którego i w tym przypadku celem było wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej. Murawski jest autorem pracy magisterskiej pt. Ocena rolniczej wartości użytkowej wybranych odmian lucerny siewnej i mieszańcowej w siewach jednogatunkowych i w mieszankach. Wykonana została w Pracowni Łąkarstwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Romana Łyszczarza. Praca została doceniona ze względu na możliwość praktycznego wykorzystania jej zawartości merytorycznej w rolnictwie. Kacper Suty natomiast napisał pracę magisterską pt. Wpływ zmniejszonych dawek linuronu i chlomazonu na zachwaszczenie i plonowanie soi i grochu. Praca została wykonana w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa UTP pod kierunkiem dr. inż. Mariusza Piekarczyka.

 

Warto dodać, iż w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał stypendia naukowe studentom UTP. Są to Kacper Urbanek, Kacper Falaszek, Andrzej Świtała, Alicja Jankowska, Adrianna Domańska, Łukasz Świetlik, Jakub Niedziałkowski, Wojciech Radecki, Jakub Włodarczyk. Oficjalne przyznanie stypendiów odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta.

Nie sposób zaprzeczyć, że na wizerunek każdej uczelni wyższej wpływ mają dokonania naukowe jej absolwentów. Tym razem godną pochwały jest postawa młodych, uzdolnionych ludzi, którzy swoją pracą intelektualną propagują nie tylko sens nauki, ale także jej realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na jej formowanie i udoskonalanie. Nie bez znaczenie pozostaje także wsparcie samego UTP, dzięki któremu młodzi i zdolni mogą się rozwijać, tworzyć i swoimi dokonaniami wzbogacać świat nauki.

 

Filip Sieracki

 Michał Murawski

Kacper Suty II miejsce