Sukcesy jednostek badawczych WIM UTP

30 listopada 2016 roku podczas Finałowej Gali Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowanej w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu wyłonieni zostali laureaci 8. edycji konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" oraz 2. edycji konkursu "Lider Eksportu Pomorza i Kujaw".

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa otrzymał Zakład Metod Komputerowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy za innowacyjne rozwiązanie bezpiecznych konstrukcji wsporczych infrastruktury drogowej.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy za urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie.

Była to już VIII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw organizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (http://www.forumekspansji.pl). Konkurs skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu, przedsiębiorstw akademickich oraz jednostek naukowych/zespołów badawczych mogących poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacji technologii, produktu lub usługi. Oceniane były działania lub wdrożenia powstałe po 1 stycznia 2014 r.

li 1 li 2 li 3 li 4 li 5 li 6 li 7