Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2016/2017

W dniach 1-18 marca 2017 r. rusza rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2016/2017 (nabór na semestr letni).

W ofercie:

Studia stacjonarne:
- architektura
- budownictwo
- biotechnologia (po studiach inżynierskich)
- computer aided engineering (język wykładowy angielski)
- elektronika i telekomunikacja
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria środowiska
- mechanika i budowa maszyn
- ochrona środowiska (po studiach inżynierskich)
- rolnictwo
- technologia chemiczna
- technologia żywności i żywienie człowieka
- transport
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zootechnika (język wykładowy polski)
- zootechnika (język wykładowy angielski)

Studia niestacjonarne:
- mechanika i budowa maszyn
- ochrona środowiska (po studiach inżynierskich lub licencjackich)
- transport
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zootechnika

Punkt Rekrutacyjny:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Rejestracja internetowa i składanie dokumentów
w dniach 1-18 marca 2017 r.

 

ii stopien www