Porozumienie szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego

16 grudnia 2016 roku w Bydgoszczy został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy uczelni publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Porozumienie zostało zawarte przez rektorów szkół wyższych: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 Współpraca dotyczyć ma badań naukowych, dydaktyki, organizacji życia studenckiego i akademickiego, kwestii społecznych, a także ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Przedstawiciele uczelni deklarują m.in. wspólny udział w różnego rodzaju projektach, powoływanie międzyuczelnianych kierunków studiów czy udostępnianie społeczności akademickiej materiałów pomocnych w pisaniu prac naukowych i dyplomowych.

 

list intencyjnylist intencyjny2

podpisanie listu intencyjnegor1 podpisanie listu intencyjnegor2 podpisanie listu intencyjnegor3 podpisanie listu intencyjnegor4 podpisanie listu intencyjnegor5

fot. Andrzej Obiała