Nagroda za pracę dyplomową dla studenta UTP

Mamy przyjemność poinformować, że student Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - inż. Marcin Furmański – za pracę inżynierską Koncepcja architektoniczna Sądu Rejonowego na Placu Zwycięstwa w Toruniu otrzymał I Nagrodę w XXV Konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na pracę magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego, prof. nadzw. UTP.


Serdecznie gratulujemy!