Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 15-lecia PWSZ

Rektor UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. W skład Komitetu wchodzą również: dr Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ks. dr Wiesław Alojzy Mering - Biskup Włocławski, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, dr Marek Wojtkowski - Prezydent Miasta Włocławka, Krzysztof Kukuski - Przewodniczący Rady Miasta, prof. dr hab. Andrzej Tretyn - Rektor UMK, prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor UKW, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba - Rektor Akademii Muzycznej, prof. dr hab. Bogusław Boguszewski, prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński, prof. dr hab. Tadeusz Dubicki. Z okazji Jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku życzymy całej społeczności akademickiej dalszego rozwoju uczelni i wielu sukcesów.