Rekrutacja uzupełniająca na studia II stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia drugiego stopnia na następujące kierunki:

studia stacjonarne:

 • architektura
 • budownictwo
 • biotechnologia (po studiach inżynierskich)
 • inżyniera biomedyczna
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska (po studiach inżynierskich)
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

studia niestacjonarne:

 • mechanika i budowa maszyn
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Rejestracja internetowa i składanie dokumentów w dniu: 23.03.2017 r. w godzinach: 9.00 – 15.00

Punkt Rekrutacyjny

Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz, Auditorium Novum
(ogłoszenie wyników: 24.03.2017 r. - po godz. 15-tej)