Dziś finał ogólnopolskiego konkursu "Indeks dla Rolnika"

Dzisiaj (30.03) o godz. 9.00 w auli Auditoirium Novum naszego uniwersytetu rozpocznie się finał ogólnopolskiego konkursu "Indeks dla Rolnika" oragnizowanego wspólnie przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

Uczestnicy III Etapu Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” przygotowują 15 minutową prezentację multimedialną na temat Woda składnik niezbędny dla roślin i zwierząt. Po jej przedstawieniu będę poproszeni o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Ponadto ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako ciekawego miejsca pracy i życia oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Uczniowie średnich szkół nierolniczych pragnący wziąć w konkursie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej Szkolnej Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs.

Więcej na http://wr.utp.edu.pl/indeks-dla-rolnika