Wizyta delegacji UTP na Delaware State University

W dniach 21-26 marca br. prof. dr hab. inż. Adam Gadomski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i mgr inż. Anna Śliwińska z Działu Współpracy Międzynarodowej gościli w Delaware State University w Dover (USA). Głównymi celami wizyty było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie możliwości jej rozszerzenia.
W środę, 22 marca podczas oficjalnego spotkania z władzami DSU, została uroczyście podpisana umowa dotycząca programu Erasmus+. Obecnie na WRiB w ramach Erasmusa przebywa studentka z DSU – Alexa Smith.


Podczas spotkania omówiono również możliwości pobytów badawczych dla naszych pracowników naukowych i studentów w ramach Fulbright Scholarship for Students and Researchers oraz zaprezentowano możliwości budowy konsorcjum w zakresie programu Horyzont 2020.


Prof. Gadomski wręczył również dyplom Tahlii Casey, studentce z DSU, która przebywała na UTP w ubiegłym roku i przez miesiąc prowadziła badania wraz z zespołem badawczym modelowania procesów fizykochemicznych z Instytutu Matematyki i Fizyki. Owocem tych badań są publikacje naukowe: "Hyaluronic Acid and Phospholipid Interaction Useful for Repaired Articular Cartilage Surface – A Mini Review Toward Tribological Surgical Adjuvants" Stanisław Jung, Aneta Petelska, Piotr Bełdowski, Wayne K. Auge II, Tahlia Casey, Dominik Walczak, Krzysztof Lemke i Adam Gadomski. (Spring Journal, Colloid Polymer Science) oraz "Dynamical Systems Theory in Quantitative Psychology and Cognitive Science: A Fair Discrimination between Deterministic and Statistical Counterparts is Required" Adam Gadomski, Marcel Ausloos oraz Tahlia Casey (Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences).

Mgr inż. Anna Śliwińska zaprezentowała studentom DSU możliwości pobytu na UTP w ramach wymiany międzynarodowej oraz poprowadziła serię warsztatów dla uczestników programu I-STARS (International Science and Technology Academy for Research Scholars ), którzy na przełomie maja i czerwca przyjadą do UTP prowadzić badania naukowe.


Przypomnijmy, że w lutym 2016 r. została podpisana umowa, której celem jest wymiana studentów pomiędzy DSU a UTP. Na przełomie maja i czerwca 2016 r. UTP po raz pierwszy gościło 10 studentów DSU wraz z opiekunem i założycielem programu I-STARS dr. Mazenem Shahinem. Podczas 4-tygodniowego pobytu, studenci uczestniczyli w projektach badawczych nadzorowanych przez naszych pracowników naukowych, a podczas weekendów poznawali różne zakątki Polski. Pod koniec ich pobytu zostało zorganizowane uroczyste sympozjum, na którym studenci zaprezentowali wyniki swoich badań. Obok władz UTP, obecni byli na tym wydarzeniu przedstawiciele Delaware State University na czele z prezydentem DSU – dr. Harrym L. Williamsem. Warto dodać, że rezultaty badań prowadzonych na UTP zostały również przedstawione na corocznym sympozjum w Filadelfii i aż 5 studentów zostało nagrodzonych, co jest bez wątpienia wielkim wyróżnieniem dla nich, świadczycym również o wysokim poziomie badań prowadzonych przez naukowców UTP.

Pobyt studentów I-STARS na UTP finansowany jest przez National Science Foundation.

Ze wspomnianej umowy mogą również skorzystać studenci UTP. Oferta kierowana jest głównie do studentów WRiB, WHiBZ, WTiICh oraz WZ. DSU oferuje łącznie 6 miejsc – 3 na semestr zimowy i 3 na letni. Koszt czesnego finansowany jest przez DSU. Student lub strona go finansująca samodzielnie pokrywają koszty wizy, podróży i utrzymania.