Spotkanie studentów Wzornictwa z Prezydentem Bruskim

Studenci Wzornictwa WiM projektują przestrzenie miejskie. W tym roku tematem opracowań był Stary Fordon, którego rewitalizacja wkrótce zostanie rozpoczęta. Grupa studentów pod kierunkiem Ewy Raczyńskiej - Mąkowskiej prowadzącej Pracownię Kształtowania Przestrzeni zaprezentowała swoje projekty na spotkaniu z mieszkańcami Fordonu, a następnie w dniu 30 marca została zaproszona przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego do Urzędu Miasta, gdzie przedstawiła swoje koncepcje zagospodarowania rynku i portu. Opracowania spotkały się z dużym zainteresowaniem władz Miasta. W spotkaniu wzięli również udział: Zastępca Prezydenta Pan Mirosław Kozłowicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.