Listy gratulacyjne dla naukowców i studentów UTP

20.04.2017 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Pomorskiej z okazji 671. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył listy gratulacyjne nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom z UTP wyróżnionym w następujących kategoriach:

1. Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy – dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. UTP;

2. Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych naukowców – dr inż. Łukasz Skowroński;

3. Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą:

  •  Lewandowska Katarzyna, za pracę magisterską - „Koncepcja rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – architektoniczne środki przywracania aktywności obiektu zabytkowego”;
  • Ciołak Ewa, za pracę licencjacką - „Projekt Aranżacji Przestrzeni Miejskiej „Magiczne schodki” w Bydgoszczy”;
  • Zborowska-Dobosz Renata, za pracę doktorską - „Zagrożenia jakości wód podziemnych ujęcia wody „Las Gdański” w Bydgoszczy przez emisję zanieczyszczeń z terenu ogrodów działkowych”.

 

 

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!