Inżynieria w biologii stosowanej - nowy kierunek na UTP!

Już od 5 czerwca 2017 zaczynamy rekrutację na nowym kierunku „Inżynieria w biologii stosowanej”. Jest to pierwsza edycja tego kierunku, uruchamianego w ramach projektu POWER „Bezpieczna żywność – nowe kierunki kształcenia na UTP” na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP.

 

 

Program studiów został ułożony wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców. Obejmuje on wiele praktycznych aspektów nowoczesnej biologii. Wiedzę i umiejętności będzie można wykorzystać na każdym etapie łańcucha produkcji żywności. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest priorytetową kwestią w każdej gospodarce, a nasz kierunek przygotowuje do wyzwań w dziedzinie rolnictwa, żywienia i zrównoważonego rozwoju.

https://www.youtube.com/watch?v=l9hzvk_OnSE

Więcej informacji o projekcie:
http://www.utp.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/734-bezpieczna-zywnosc-nowe-programy-ksztalcenia-na-utp