Wykład otwarty prof. Stanislava Gorba (University of Kiel)

6 czerwca br. o godz. 12.00 odbędzie się wykład otwarty prof. Stanislava Gorba z University of Kiel (Niemcy) - "Fly on the ceiling: Animal attachment devices and biologically-inspired adhesives"
Al. Kaliskiego 7, RCI, Budynek RCI sala C8, wykład w j. angielskim.

prof. Stanislav Gorb jest liderem grupy w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu w Kilonii, w Niemczech. Stopień doktora obronił w dziedzinie zoologii i entomologii w Instytucie Zoologicznym im. Schmalhausena w Akademii Nauk w Kijowie na Ukrainie. Gorb zdobył tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii, był także asystentem badawczym na Uniwersytecie w Jenie oraz liderem grupy w Instytucie Biologii Rozwoju w Tübingen i w Instytucie Badania Metali w Stuttgarcie, Niemcy.

Badania prof. Gorba skupiają się na morfologii, strukturze, biomechanice i ewolucji układów funkcjonalnych związanych z powierzchnią u zwierząt i roślin, a także rozwoju biologicznie zainspirowanych powierzchni i systemów technologicznych.

Serdecznie zapraszamy


prof. Gorb