Warsztaty biomedyczne na UTP

Współczesna medycyna, której dobrze zrealizowany przykład w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Centrum Onkologii w Bydgoszczy, wymaga współpracy w zakresie badań interdyscyplinarnych, takich jak inżynieria mechaniczna, fizyka, inżynieria materiałowa oraz genetyczna, biochemia oraz informatyka. Istotny przykład stanowi tutaj kierunek studiów - inżynieria biomedyczna, która powstała na bazie Funduszy Norweskich w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy w ścisłej współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zaprasza na prowadzone w j. angielskim warsztaty naukowo-badawcze pt. Biomedyczny Warsztat (Biomedical Workshop) Ochrony Zdrowia Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wykorzystaniem Nowoczesnych Narzędzi Inżynierskich, Bioinformatycznych oraz Koncepcji Biomimetycznych.
Celem dwudniowych warsztatów z zakresu inżynierii biomedycznej jest wspólne studiowanie i wymiana doświadczeń z uznanymi w kraju i zagranicą specjalistami z zakresu: biomatematyki inwazyjno-populacyjnej; inżynierii bionicznej (biomimetyki); biomechaniki i ortopedii; bioinformatyki oraz nauki o biomateriałach.
Tematykę stanowić będą, m. in. techniki laboratoryjne namnażania komórek macierzystych w środowisku materiału-intruza (scaffolds), prowadzące do tworzenia tkanek w skali laboratoryjnej. Warsztaty dadzą uczestnikom szansę zapoznania się pod okiem mentorów z wyspecjalizowanym softwarem bioinformatycznym, jak np., Yasara czy Gromacs, a także z technikami programowania zagadnień biochemicznych i biofizycznych (m.in., z wykorzystaniem baz danych ogólnego dostępu, jak PDB - protein data bank) metodą dynamiki molekularnej lub też monte carlo. Włączeniu do tego zakresu podległyby techniki i metody CAE (computer aided engineering; metoda elementów skończonych; algorytmy genetyczne). Rozwiązywaniu zagadnień biomateriałowych, jak np. inkorporowanie protez czy sztucznej skóry do organizmu, stosowanie stentów powlekanych materiałem polimerowym, zastępowanie fragmentów kości naturalnych ich sztucznymi odpowiednikami, itd.

Zaproszeni prelegenci:

  • Dr Mazen Shahin (Delaware State University, Dover, Delaware, Stany Zjednoczone)
  • Dr Thomas Goudoulas (Technische Universität München, Monachium, Niemcy)
  • Prof. Tadeusz Wysocki (Uniwersytet w Nebrasce - Lincoln, Nebraska, Stany Zjednoczone) 
  • Prof. Maria Siwek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska)
  • Prof. Jim Mazurkiewicz (Texas Agricultural and Mechanical University – College Station, Texas, United States) 


więcej na http://biomed2017.utp.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=98

8-9 czerwca 2017 r. (początek: godz. 10:00).
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, Budynek 2.1, Rektorat, s. 26