CEPPIS 2017: podsumowanie trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej współczesnym problemom budownictwa

Wiosenne konferencje dotyczące współczesnych problemów budownictwa związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi, to już tradycja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEPPIS 2017 odbyła się 31 maja 2017 r.


Współorganizatorami przedsięwzięcia było uniwersyteckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi „COMA”, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Bydgoszczy. Po raz kolejny konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.


Wśród zaproszonych uczestników znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych (m.in. wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz) oraz świata nauki i biznesu z Polski, Hiszpanii, Indonezji i Turcji, a także polscy i zagraniczni studenci.


Program konferencji obejmował dwie sesje naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania projektami budowlanymi. Podczas obrad CEPPIS 2017 szczególną uwagę skupiono na kwestiach optymalizacji procesów biznesowych i technologicznych.


Konferencję zamknęła obietnica dalszych cyklicznych spotkań w sprawie doskonalenia zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi.
Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, przyszłoroczne spotkanie z cyklu „Civil Engineering. Present Problems, Innovative Solutions” CEPPIS 2018 zostanie poświęcone problemom zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi, na tle czwartej rewolucji przemysłowej.