Uroczysty Senat UTP - transmisja na żywo

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z Uroczystego Senatu UTP na stronie http://tv.utp.edu.pl/