Seminarium dotyczące wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach konsorcjum projektowego w programie Inkubator Innowacyjności+, zaprosił na seminarium informacyjne dotyczące wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym, które odbyło się 20 czerwca 2017 roku w Auli Copernicanum w Bydgoszczy.

 


Po uroczystym przywitaniu przez mgr Michała Majcherka z Centrum Technologii i Innowacji UKW głos zabrali prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, prorektor UTP ds. współpracy z otoczeniem oraz dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw., prorektor UKW ds. rozwoju i współpracy. Poruszyli temat współpracy regionalnych uczelni na rzecz rozwoju i innowacyjności. Zagadnienie to w swoich wypowiedziach rozszerzyli dr inż. Adam Mroziński, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii UTP i mgr Michał Majcherek - Centrum Technologii i Innowacji UKW. Skupili się oni na założeniach programu Inkubator Innowacyjności +, przede wszystkim na możliwości rozwoju i współpracy dla innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców.
Podczas seminarium przedstawione zostały prezentacje brokerów innowacji UTP i UKW. Zaproponowali w nich zakres współpracy Uniwersytetów z Przedsiębiorstwami - według Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Zaraz po prezentacjach brokerów wszyscy uczestnicy konferencji przystąpili do networkingu i wymiany kontaktów.

 

Obecna na seminarium Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji wystąpiła z prezentacją na temat:
Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Fundusz Badań i Wdrożeń oraz Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy). Głos zabrali także Pracodawcy Pomorza i Kujaw - Związek Pracodawców, którzy przedstawili aktualne możliwości finansowania innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Oferta NCBiR i PARP). Seminarium zainicjowało intensywną dyskusję połączoną z wymianą doświadczeń związanych z tematem spotkania.