V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka niejedno ma imię”

W dniach 24-25 czerwca 2017 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka niejedno ma imię...”, organizowana przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie prac naukowych prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, a także przedstawienie praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych badań. W konferencji uczestniczyło 120 osób z 23 jednostek naukowych w Polsce oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw. Przedstawiono łącznie ponad 100 doniesień na 12 sesjach referatowych i 2 sesjach posterowych.