Nagroda za pracę doktorską przyznawana przez Baltic University Programme

Baltic University Programme (BUP) przyznaje Nagrodę dla autora pracy doktorskiej, bronionej w jednym z uniwersytetów członkowskich należących do Programu Uniwersytetu Bałtyckiego. Głównym celem programu BUP jest wspieranie wysokiej jakości badań promujących zrównoważony rozwój.


Kryteria brane pod uwagę podczas oceny to: podejście interdyscyplinarne, innowacyjność oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.


Zgłoszona/nominowana może być każda praca doktorska, która została obroniona w latach 2016 i 2017 we wszystkich dziedzinach badawczych.
Zwycięzca otrzyma nagrodę w formie dyplomu i sumę do 500 Euro na pokrycie kosztów podróży i / lub zakwaterowania na udział w konferencji badawczej. Ponadto BUP pokryje również koszty podróży i zakwaterowania do celów prezentowania badań podczas jednego z wydarzeń BUP w 2017/2018 r.

Więcej informacji tutaj - załącznik1 i załącznik2.