Inżynieria w biologii stosowanej - bez opłaty rekrutacyjnej!

Inżynieria w biologii stosowanej to nowy kierunek na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Nowe kierunki kształcenia. 
Dzięki dofinansowaniu kandydaci na ten kierunek są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Więcej informacji tutaj.