Komunikat dla kandydatów na studia

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP! (rekrutacja podstawowa)

Informujemy, że dnia 13.07.2017 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie klasyfikacyjne. Sprawdź swój status na indywidualnym koncie pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl.

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to w terminie od 14 lipca do 24 lipca 2017 roku złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )
w Punkcie Rekrutacyjnym

Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz, (Fordon)

Czynny w godzinach 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Telefon: 52 340 88 25

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 27.07.2017 r. do godz. 12.00. Wyniki będą dostępne pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).