Rekrutacja uzupełniająca!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne, pierwszego stopnia na następujące kierunki: 

 

 

 

 analityka chemiczna i spożywcza
 architektura krajobrazu
 biotechnologia
 budownictwo
 elektronika i telekomunikacja
 elektrotechnika
 energetyka
 finanse i rachunkowość
 inspekcja weterynaryjna
 inżynieria biomedyczna
 inżynieria gazu łupkowego
 inżynieria materiałowa
 inżynieria odnawialnych źródeł energii
 inżynieria środowiska
 inżynieria w biologii stosowanej
 mechanika i budowa maszyn
 nanobioinżynieria
 ochrona środowiska
 ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 przetwórstwo tworzyw sztucznych
 rolnictwo
 technologia chemiczna
 technologia żywności i żywienie człowieka ( WTiICh oraz WRiB)
 teleinformatyka
 transport
 zarządzanie
 zarządzanie i inżynieria produkcji
 zielarstwo i fitoterapia
 zootechnika


Rejestracja i składanie dokumentów do 24 lipca 2017 r.


Punkt Rekrutacyjny:

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz (Fordon)
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00
Ogłoszenie wyników 27 lipca 2017 r.