Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie

Do 21 września 2017 r. trwa rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie.

 

 

Nabór na rok akademicki 2017/2018 prowadzony jest w pięciu dyscyplinach naukowych:
• Agronomia
• Budownictwo
• Budowa i eksploatacja maszyn
• Ochrona i kształtowanie środowiska
• Zootechnika

Formularze aplikacyjne dostępne tutaj