Pierwsze Spotkanie Panelowe Ekspertów już za nami

31 sierpnia 2017 r. na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się Pierwsze Spotkanie Panelowe Ekspertów organizowane w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności +" z programu realizowanego w ramach działania pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia. Więcej informacji na stronie.