Erasmus+ Partner Countries

Od roku akademickiego 2016/2017 Dział Współpracy Międzynarodowej realizuje Projekt Erasmus+ z Partner Country. Na podstawie złożonego projektu nasz Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników pomiędzy UTP a uczelniami z Azerbejdżanu, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.


W ramach przyznanych mobilności z Ukrainy przyjechał m.in. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Serhii Matiukh, z Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu z Ukrainy. Podczas wizyty miał okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni, poprowadził zajęcia z doktorantami oraz zapoznał się z aparaturą badawczą wybranych laboratoriów. W trakcie wizyty zostały podjęte prace nad opracowaniem wspólnych dyplomów pomiędzy naszymi uniwersytetami.