UTP na Narodowym Kongresie Nauki

W dniach 19-20 września 2017 roku Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - wziął udział w Narodowym Kongresie Nauki odbywającym się w Krakowie.

 

 

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki można przeczytać:

Narodowy Kongres Nauki stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0

Więcej informacji na oficjalnej stronie