Promocja UTP na Ukrainie

W ramach współpracy pomiędzy UTP a Ukrainą Dział Współpracy Międzynarodowej z docentem Franciszkiem Bromberkiem podjął działania promocyjne w Chmielnickim (Ukraina).

Promocja naszego uniwersytetu objęła zarówno społeczność miasta Chmielnicki, szkoły, jak również Narodowy Uniwersytet w Chmielnickim, gdzie zorganizowane zostały spotkania z władzami oraz ze studentami. Odbyło się również spotkanie z Merem Miasta Chmielnickiego oraz rozstawiono stanowisko promujące UTP, w trakcie Dni Miasta Chmielnickiego.