Studencie, otwórz Eurokonto Intro i odbierz słuchawki!

"Otwórz rachunek Eurokonto Intro i odbierz słuchawki Pioneer".


Wszystkich studentów zapraszamy do Banku Pekao S.A. przy ul. Kwiatkowskiego 2 lub przy ul. Wojska Polskiego 20, a w dn. 9-20 października br. w godz. 9-17.00.

Regulamin akcji do pobrania tutaj.