Zaproszenie do anonimowego badania

Drodzy Studenci i Doktoranci!
Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej.

 


Badanie będzie realizowane przy wykorzystaniu ankiety on-line, na próbie tysiąca studentów z losowo wybranych trzydziestu uczelni wyższych w Polsce. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy został wylosowany do badania, a Kolegium Rektorskie UTP wyraziło akceptację jego realizacji.

 

Do udziału w badaniu losowo wytypowani zostali studenci następujących wydziałów:
- Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy
(kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska);
- Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy
(kierunki: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, Transport);
- Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy
(kierunek: Rolnictwo);
- Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
(kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka)
- Wydział Zarządzania UTP (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć w nim udział, kliknij w poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Wypełniając kwestionariusz:
- przyczyniasz się do pomocy w diagnozowaniu niepożądanych sytuacji związanych z molestowaniem i molestowaniem seksualnym,
- pomożesz zapewnić w przyszłości odpowiednie wsparcie dla studentów/studentek, którzy doświadczyli takich sytuacji,
- uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.

Ankieta będzie dostępna do 31 października br.
Zapraszamy!