Granty na prace przedwdrożeniowe - podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej

Granty na PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL) realizowany przez Konsorcjum UTP i UKW
w ramach projektu „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”.

Termin składania wniosków w I edycji: 16-27.10.2017r.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach:

www.CTT.utp.edu.pl

www.innowacje.ukw.edu.pl