UTP w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017

W dniach 25-27.10.2017r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego uczestniczyli w 7. Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2017. 

Celem uczestnictwa przedstawicieli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017 była szeroko rozumiana promocja oferty UTP zarówno w zakresie promocji oferty dydaktycznej, jak i w obszarze nawiązywania kontaktów biznesowych.

UTP w Bydgoszczy reprezentowali pracownicy Regionalnego Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii – mgr Dorota Flizikowska, Przedstawiciel Zakładu Systemów Technicznych – Wydziału Inżynierii Mechanicznej – mgr inż. Tomasz Mania oraz przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii OZE: Artur Wierzba, Łukasz Lazarowski, Anna Janka, Michał Bielarz, Tomasz Kamiński, Paulina Gruszko, Kamil Brążkiewicz, Kamil Krajnik.

Więcej na temat uczestnictwa UTP w Targach tutaj.