Pasjopolis Master - granty dla studentów!

Sięgaj po więcej!

To hasło przyświeca II. edycji programu grantowego Pasjopolis Master, w ramach którego Apator SA zachęca młodych, zdolnych studentów do stawiania sobie ambitnych celów i realizacji śmiałych pomysłów. Już od 6 listopada studenci 3 uczelni z regionu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. złotych na realizację autorskich projektów i pasji.

Pasjopolis Master to kontynuacja programu stypendialnego Pasjopolis, realizowanego przez Apator SA od 2011 roku, obejmującego zasięgiem 6 miast Polski i skierowanego do młodzieży w wieku licealnym. Poprzez Pasjopolis Master Apator dociera do starszej grupy uzdolnionych ludzi (studenci studiów I i II stopnia), gotowych przy współpracy firmy zrealizować swoje naukowe lub hobbystyczne pasje.

W ramach II edycji Pasjopolis Master zostanie przyznanych 10 grantów w wysokości 5.000 zł brutto, które trafią do studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia uczelni wyższych z regionu. W tym roku również studenci naszej uczelni będą mięli możliwość ubiegania się o stypendium.

Granty mogą być przeznaczone na realizację projektów badawczych (np. prac naukowych lub doświadczalnych), projektów technicznych (zawierających rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) lub innych projektów, których celem jest pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, dostarczenie nowych rozwiązań. Warunkiem uczestnictwa w programie jest realizacja projektu we wskazanych przez Fundatora obszarach:

matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria procesów i produkcji, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, zarządzanie i marketing, wzornictwo przemysłowe.

Nabór wniosków do programu trwa od 6. listopada do 31. grudnia 2017 r. Laureatów programu poznamy do 31.01.2018 r. Wyłoni ich Komisja Konkursowa, która podczas oceny zgłoszeń będzie brała pod uwagę m.in. determinację kandydata i jego zaangażowanie w rozwój swojej pasji, osiągnięcia naukowe, realizacje innych projektów badawczych i technicznych, działalność społeczną itp. a także możliwość praktycznej realizacji bądź wdrożenia projektu.

Szczegóły programu na www.pasjopolis.pl

Regulamin

Pasjopolis Master siec