Srebro dla dr inż. Magdaleny Dobiszewskiej

7-9 grudnia 2018 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE.

 

Targi organizowane są przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA).
Celem targów jest promocja współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i innowacji w przemyśle oraz umożliwienie wymiany naukowo-handlowej i transferu technologii pomiędzy wynalazcami a międzynarodowym światem biznesu oraz finansistami zainteresowanymi inwestycjami w rozwój.
Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE zaprezentowano ponad 380 rozwiązań z 21 krajów świata. Prezentowane wynalazki były oceniane w 18 kategoriach i cieszyły się dużym zainteresowaniem licznych zwiedzających. Każdy wynalazek był oceniany przez dwóch niezależnych jurorów.

Nasz uniwersytet był reprezentowany przez dr inż. Magdalenę Dobiszewską z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy.
Jej wynalazek pt. Kompozyty cementowe z dodatkiem odpadowego pyłu skalnego (ang. Cementitious composites with waste rock powder addition) zdobył Srebrny Medal.

Gratulujemy!


Drukuj