Dzień Wiedzy z Orlenem na UTP

Wiedza, innowacje i praktyka w jednym miejscu!

 

29 stycznia 2019 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP miał miejsce „Dzień wiedzy z ORLENEM”. W ramach tego programu nasz Wydział gościł grupę ekspertów ORLENU reprezentujących spółki: PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium i ANWIL.

Eksperci, wśród których znalazło się również kilku absolwentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP zaprezentowali różnorodną działalność GK ORLEN, opowiedzieli o swoich doświadczeniach i ścieżce rozwoju kariery zawodowej.

Program spotkania obejmował następujące wykłady multimedialne:

PKN ORLEN:

  • GK ORLEN – fakty o firmie i oferta rozwoju dla studentów

    Zakład PTA we Włocławku

    Zespół Budowania Marki Pracodawcy

  • Innowacyjne technologie, kataliza i katalizatory w przemyśle petrochemicznym

    Obszar Rozwoju i Technologii

  • Ochrona środowiska w przemyśle petrochemicznym

    Biuro Ochrony Środowiska

ANWIL:

  • Przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych. Od soli i ropy do okna. Rola PCV w przetwórstwie tworzyw sztucznych

    Dział Rozwoju Technicznego

ORLEN Laboratorium:

  • Specyfika badań analitycznych i fizykochemicznych w przemyśle petrochemicznym

      Dział Rozwoju i Badań

Ponadto licznie zgromadzeni słuchacze, studenci i pracownicy zapoznali się z informacjami o programach stażowych, praktykach, przebiegu rekrutacji oraz możliwościach rozwoju kariery zawodowej w GK ORLEN. Ekspertom towarzyszyła również stażystka, która nie tylko podzieliła się swoimi świeżymi doświadczeniami z rekrutacji i stażu ale również z wielką pasją współprowadziła jeden z multimedialnych wykładów.

Studenci mieli możliwość zadawania pytań, a także uczestniczenia w konkursie z nagrodami.

Informacje dostępne również na stronie: http://wtiich.utp.edu.pl/dzien-wiedzy-z-orlenem/.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej dziękuje firmie ORLEN za zrealizowanie „Dnia wiedzy z ORLENEM” na naszym Wydziale oraz za zaangażowanie w to wydarzenie grupy kilkunastu ekspertów firmy.

 


Drukuj