UTP na targach INNOFORM i w projekcie Dolina Narzędziowa

360 wystawców z Polski, w tym 40 firm tylko z województwa kujawsko-pomorskiego. Swoje stoisko miało także UTP.

 

W Bydgoszczy zakończyły się trwające 3 dni targi poświęcone branży narzędziowo-przetwórczej, na których ofertę naukowo-badawczą prezentował również nasz uniwersytet. Przedstawiciele Centrum Transferu Technologii, WIM (Zakład Inżynierii Biomedycznej, Zakład Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw oraz Zakład Wzornictwa), WTiICH (Zakład Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych) oraz Działu Nauki (m.in. Szkoła Patentów) pokazywali projekty, opowiadali o osiągnięciach i dokonaniach wykładowców oraz możliwościach współpracy z biznesem. Studenci WIM oprowadzali po targach i prezentowali firmy, z którymi uczelnia współpracuje. Nasze stoisko zostało przyjęte z ogromnym zainteresowaniem.

Celem uczestnictwa przedstawicieli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w targach była szeroko rozumiana promocja oferty uczelni - zarówno dydaktycznej, jak i w obszarze nawiązywania kontaktów biznesowych.

Podczas targów obecny był także rektor UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, który podpisał porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu Dolina Narzędziowa.

Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców, upowszechnianie kształcenia branżowego, a także promocja naszego regionu jako silnego ośrodka branży narzędziowej. Sygnatariuszami porozumienia oprócz UTP są marszałek województwa, prezydent Bydgoszczy, starosta powiatu bydgoskiego, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz prezes zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Targi INNOFORM w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym to jedyne takie wydarzenie w Polsce poświęcone branży narzędziowo-przetwórczej. W tym roku bierze w nich udział ponad 300 wystawców.


Drukuj