"Studia z przyszłością" dla WHiBZ

18 marca 2019 roku podczas uroczystej gali organizowanej w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w podwarszawskiej Jabłonnie dwa kierunki kształcenia realizowane na WHiBZ otrzymały certyfikaty „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

Kierunek zootechnika i zoofizjoterapia zostały wyróżnione za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

Z największą satysfakcją społeczność akademicka WHiBZ odebrała przyznanie certyfikatu "LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA" dla kierunku zoofizjoterapia – certyfikat "Lider Jakości Kształcenia" otrzymały w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków „Studia z Przyszłością” te kierunki spośród certyfikowanych, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką oceniającą aplikację w edycji Programu. Kierunki studiów realizowane na WHiBZ, które otrzymały certyfikaty znalazły się w grupie wyróżnionych wraz z kierunkami realizowanymi przez między innymi Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełną listę 0,6% nagrodzonych spośród wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych w kraju oraz relację w uroczystości można obejrzeć na stronie www.studiazprzyszloscia.pl.

 

 

 


Drukuj