Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty

Współpraca międzynarodowa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 euro. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

NorwayGrants

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24.06.2019 r. do 15.09.2019 r.

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 euro.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 euro.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

  1. profesjonalny rozwój kadry,
  2. mobilność w szkolnictwie wyższym,
  3. współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz
  4. współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Działania możliwe do realizacji, to m.in.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce. Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej www.education.org.pl

Termin składania kompletnych wniosków do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu uzyskania akceptacji prorektora ds. współpracy międzynarodowej do 06.09.2019 r.

 

Drukuj