SYNERGIA Bydgoszcz – Chmielnicki 2019

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zakład Wzornictwa UTP przy wsparciu Działu Współpracy Międzynarodowej zrealizował projekt „SYNERGIA Bydgoszcz - Chmielnicki 2019”.

SYNERGIA ma w zamyśle poszerzać dotychczasowe idee o konteksty współdziałania i poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej. Tak jak ogólnie przyjęta definicja synergii zakłada współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań, tak w zamyśle interpretacji artystycznej SYNERGIA łącząca działania sztuk plastycznych i muzyki będzie źródłem nowych kreacji artystycznych zwłaszcza w odniesieniu do sztuk projektowych obejmujących design.

Głównym celem projektu było wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Studenci i pracownicy Zakładu Wzornictwa oraz Katedry Architektury Wnetrz UTP przygotowali prace, które zostały zaprezentowane na wystawie w Obwodowym Muzeum Historii Sztuki w Chmielnickim (Ukraina).

Młodzi wykładowcy poprowadzili warsztaty z młodzieżą i studentami obu krajów, tak, aby zintegrować uczestników. Wyjazd studentów na Ukrainę był okazją wymiany myśli, poglądów, ale dzięki formule projektu był także okazją do zaprezentowania własnych prac artystycznych, z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa czy wzornictwa. Był również okazją obejrzenia prac swoich kolegów z Ukrainy.


Termin realizacji projektu to 23-29 września 2019.


Drukuj