Projekt EcoSET

Projekt “EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w obszarze nauki i edukacji” (akronim: EcoSET) realizowany jest od 1.10.2019 do 30.09.2021 r. przez dwa wydziały UTP w Bydgoszczy, tj. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu internacjonalizacji w dziedzinie prowadzonych badań naukowych i edukacji na UTP. Zakres projektu obejmuje wspólne działania badawcze w następujących dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport, architektura i urbanistyka (WBAiIŚ) oraz zootechnika i rybactwo (WHiBZ).
Projekt EcoSET realizowany jest w partnerstwie z wyższymi uczelniami w Europie i na świecie:
• University of Beira Interior, Portugalia,
• Tarleton State University, Stany Zjednoczone,
• Adana Science and Technology University, Turcja,
• University of Molise, Włochy,
• Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy,
• Aarhus University, Dania.
W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących zadań:
• Zadanie nr 1. Organizacja wizyt naukowych między studentami i pracownikami UTP
a instytucjami partnerskimi.
• Zadanie nr 2. Dofinansowanie publikacji wspólnych prac naukowych.
• Zadanie nr 3. Dofinansowanie wyjazdów pracowników UTP na konferencje o zasięgu międzynarodowym połączone z prezentacją osiągnięć w postaci referatu lub posteru.
• Zadanie nr 4. Organizacja konferencji zamykającej podsumowującej projekt.

W ramach projektu powołany jest Zespół Zarządzający Projektem składający się z:
• Kierownika Projektu/Koordynatora Wydziałowego na WHiBZ: prof. dr hab. Marek Bednarczyk,
• Specjalisty ds. administracyjno-finansowych na WHiBZ: dr inż. Magdalena Kolenda,
• Koordynatora Wydziałowego na WBAiIŚ: dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. UTP,
• Specjalisty ds. administracyjno-finansowych na WBAiIŚ: mgr inż. Agata Bukaluk.
oraz przedstawicieli Partnerów.

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 992 702,50 zł.


Drukuj