Wykład prof. Stanislava Gorba

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Zapraszamy na wykład otwarty prof. dr. hab. Stanislava Gorba From the fish sucker to the snake camouflage: functional surfaces in biology and their role for future technical developments, który odbędzie 30 października 2019 roku o godzinie 11:00 w sali C8, RCI. 

Prof. dr hab. Stanislav Gorb to dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech. Zajmuje się zagadnieniami funkcjonalnej morfologii (obserwowane w przyrodzie dopasowanie kształtu do funkcji danego organu czy organizmu) oraz biomechaniki. Biomechanikę, np. w zakresie nanotribologii (tarcia w nanoskali) oraz (super)adhezji uprawia na gruncie metodologii biomimetycznej (ew. bionicznej), tzn. twórczego naśladowania i metodycznej obserwacji zachowań układów biologicznych w kierunku spożytkowania zdobytej wiedzy do konstruowania układów mechanicznych i proinnowacyjnych rozwiązań inżynierskich. Obowiązują w tym przypadku zasady podobne do szczegółowej obserwacji np. lotu ptaka przeniesione przez inżynierów na konstrukcję samolotu w locie. Prof. Gorb jest specjalistą od układów o ogromnej adhezji/przyleganiu powierzchni biologicznych, np. nóżek owadów do powierzchni o bardzo niskim współczynniku tarcia lub przyczepności, czerpiąc ze swojej bogatej specjalistycznej wiedzy entomologicznej. Jest bardzo uznanym i renomowanym naukowcem oraz świetnym dydaktykiem; jego indeks Hirscha wynosi ponad 70, natomiast liczba cytowanych prac ponad 21 tysięcy, co stanowi o jego osiągnięciach w skali międzynarodowej. Od lat wykłada na Uniwersytecie w Kilonii, m.in. zasady biomimetyki/bioniki, co skutkuje studenckimi projektami, a nawet innowacjami o charakterze technicznym (np. super-rękawice spidermana) lub technologicznym (superadhezyjne elementy ubrań, np. roboczych).

 

Więcej informacji na stronie: https://www.sgorb.zoologie.uni-kiel.de/.


Drukuj